Statystyki

Użytkowników:
3
Artykułów:
11
Odsłon artykułów:
746055

Login Form

Oferta

 

Żwirownia „Nowa Biała” będąca własnością spółki MKM Kruszywa Sp. z o.o. wydobywa i przerabia kruszywa o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i mrozoodporności, odporne na działanie czynników atmosferycznych, czyste ekologicznie.

Produkowane kruszywa mają szerokie zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, oraz w tworzeniu małej architektury. Zastosowanie naszych kruszyw w szczególności to:

  • budowa nasypów
  • podbudowa dróg i placów
  • podsypka do układania płytek i krawężników
  • stabilizowanie gruntów
  • utwardzanie nawierzchni placów i parkingów
  • produkcja betonów towarowych
  • produkcja wyrobów betonowych typu: kostka brukowa, krawężniki itp.
  • wypełnianie fundamentów
  • wypełnianie wykopów
  • podsypki pod rury i kable
  • wysypywanie ścieżek ogrodowych i alejek
  • wypełniacz do masy asfaltowej
  • uszarstnianie nawierzchni drogowych w okresie zimy
  • zimowe utrzymanie dróg

 

W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające wymagania norm:

PN-EN 13242, PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13139

 • grysy płukane 2-8, 8-16, 16-32
 • żwiry płukane 2-8, 8-16, 16-40 
 • niesort 0-31,5; 0-63
 • piasek łamany i płukany 0-4
 • otoczaki (do małej architektury)
 • pospółka żwirowa (kruszywo ze złoża)

 

Posiadany potencjał produkcyjny daje możliwość produkcji kruszyw wg. zapotrzebowania Klienta. Produkując kruszywa stosujemy System Zakładowej Kontroli Produkcji.

Przykładowe zdjęcia kruszywa grubego (otoczaki)

...

Inne frakcje wg indywidualnych uzgodnień

 


Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości jak i formy płatności.

Zapraszamy do współpracy

 

Instrukcja postępowania z kruszywami produkowanymi na żwirowni Nowa Biała