Statystyki

Użytkowników:
3
Artykułów:
10
Odsłon artykułów:
209158

Login Form

MKM Kruszywa Sp. z o.o.

O firmie

Spółka MKM Kruszywa powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.12.2009r. i  została wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego 01.02.2010 r. pod numerem KRS 0000347276. Spółka posiada nr statystyczny REGON 121096762, oraz nr identyfikacyjny NIP 734-34-12-208. Kapitał zakładowy wynosi 6 740 000,00 złotych .
Siedziba spółki znajduje się w Nowym Targu. Spółka jest właścicielem żwirowni „Nowa Biała” zlokalizowanej w Nowej Białej, gmina Nowy Targ. Żwirownia znajduje się przy drodze powiatowej z Łopusznej do Dursztyna w odległości 1200 m od skrzyżowania z drogą nr 969 w Łopusznej. Odległość od Nowego Targu wynosi ok. 8 km. Aktualna zdolność produkcyjna wynosi 200 000 ton/rok.
Zarząd jak i pracownicy posiadają wykształcenie kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi oraz wieloletnie doświadczenie w górnictwie skalnym w zakresie produkcji kruszyw budowlanych i drogowych.

Adres żwirowni:

34-433 Nowa Biała, Żwirownia "Nowa Biała", powiat Nowy Targ, gmina Nowy Targ

tel. 18 533 07 09e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby spółki:

34-400 Nowy Targ , ul. Krzywa 13B , Tel/Fax. 18 287 37 29   Tel. kom 506 020 834

www.mkm-kruszywa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład posiada

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 

 


 

Charakterystyka geologiczna złoża "Nowa Biała"

Złoże kruszywa naturalnego "Nowa Biała" stanowi fragment stożka napływowego rzeki Białki. Złoże budują czwartorzędowe utwory rzeczno-lodowcowe stanowiące grube żwiry granitowe, piaskowcowe, wapienne
i dolomityczne oraz różnoziarniste piaski.
Nadkład przykrywający złoże stanowi warstwa gleby i cienka warstwa gliny z pojedynczymi otoczakami o grubości 0,15 do 0,4 m, średnio 0,3 m.
Bezpośrednio pod nadkładem występuje seria złożowa stanowiąca różnoziarniste żwiry z domieszką piasków
i otoczaków. Średni punkt piaskowy wynosi 22,3% a zawartość pyłów stanowi 2,1%.
Rzędne stropu złoża wynoszą średnio 570,7 m n.p.m.
W składzie petrograficznym frakcji piaskowej dominują ziarna kwarcu (63,8%), w mniejszej ilości występują ziarna skał magmowych i osadowych (61% granitu).
Złoże znajduje się w znacznej odległości od cieków wodnych. Około 1,2 km od północnej jego granicy przepływa rzeka Dunajec, od strony zachodniej w odległości ok. 1,0 km płynie potok Czerwonka, a poza wschodnią granicą,
w odległości ok. 2,0 km-rzeka Białka.
W granicach udokumentowanego złoża występuje jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny związany z utworami żwirowymi. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i ulega wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych.