Statystyki

Użytkowników:
3
Artykułów:
11
Odsłon artykułów:
746050

Login Form

MKM Kruszywa Sp. z o.o.

O firmie

Spółka MKM Kruszywa powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.12.2009r. i  została wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego 01.02.2010 r. pod numerem KRS 0000347276. Spółka posiada nr statystyczny REGON 121096762, oraz nr identyfikacyjny NIP 734-34-12-208. Kapitał zakładowy wynosi 6 740 000,00 złotych .
Siedziba spółki znajduje się w Nowym Targu. Spółka jest właścicielem żwirowni „Nowa Biała” zlokalizowanej w Nowej Białej, gmina Nowy Targ. Żwirownia znajduje się przy drodze powiatowej z Łopusznej do Dursztyna w odległości 1200 m od skrzyżowania z drogą nr 969 w Łopusznej. Odległość od Nowego Targu wynosi ok. 8 km. Aktualna zdolność produkcyjna wynosi 200 000 ton/rok.
Zarząd jak i pracownicy posiadają wykształcenie kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi oraz wieloletnie doświadczenie w górnictwie skalnym w zakresie produkcji kruszyw budowlanych i drogowych.

Adres żwirowni:

34-433 Nowa Biała, Żwirownia "Nowa Biała", powiat Nowy Targ, gmina Nowy Targ

tel. 18 533 07 09e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby spółki:

34-400 Nowy Targ , ul. Krzywa 13B , Tel/Fax. 18 287 37 29   Tel. kom 506 020 834

www.mkm-kruszywa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Informacja

 

Zakład posiada

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 

 


 

Charakterystyka geologiczna złoża "Nowa Biała"

Złoże kruszywa naturalnego "Nowa Biała" stanowi fragment stożka napływowego rzeki Białki. Złoże budują czwartorzędowe utwory rzeczno-lodowcowe stanowiące grube żwiry granitowe, piaskowcowe, wapienne
i dolomityczne oraz różnoziarniste piaski.
Nadkład przykrywający złoże stanowi warstwa gleby i cienka warstwa gliny z pojedynczymi otoczakami o grubości 0,15 do 0,4 m, średnio 0,3 m.
Bezpośrednio pod nadkładem występuje seria złożowa stanowiąca różnoziarniste żwiry z domieszką piasków
i otoczaków. Średni punkt piaskowy wynosi 22,3% a zawartość pyłów stanowi 2,1%.
Rzędne stropu złoża wynoszą średnio 570,7 m n.p.m.
W składzie petrograficznym frakcji piaskowej dominują ziarna kwarcu (63,8%), w mniejszej ilości występują ziarna skał magmowych i osadowych (61% granitu).
Złoże znajduje się w znacznej odległości od cieków wodnych. Około 1,2 km od północnej jego granicy przepływa rzeka Dunajec, od strony zachodniej w odległości ok. 1,0 km płynie potok Czerwonka, a poza wschodnią granicą,
w odległości ok. 2,0 km-rzeka Białka.
W granicach udokumentowanego złoża występuje jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny związany z utworami żwirowymi. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i ulega wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych.